Skrivelse fra bestyrelsen i TCO

Kære medlemmer
 
Som i nu er vidende om har 4 af TCO´s bestyrelsesmedlemmer valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi er kede af deres valg af “exit strategi”, men har fuld forståelse for deres beslutning.
En stor tak fra TCO´s bestyrelse fordi I med jeres engagement har bidraget til at TCO er blevet den klub, den er i dag. En stor tak også for jeres faglige såvel som personlige støtte til klubben og dens medlemmer.
 
Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde med en åben og involverende ledelsesstil. Vi vil sætte fokus på værdien af en god ledelse og skabe en åben dialog hvor løsninger findes gennem involverende processer medlemmerne imellem, for derved at sikre alle mulighed for at diskutere TCO´s position nu og i fremtiden.
 
Vi vil arbejde på at skabe et endnu større medlemsdemokrati og derfor bliver det en vigtig opgave for os i bestyrelsen at alle medlemmer i klubben føler, at de kan byde ind med deres tanker og ideer og derved få indflydelse på de beslutninger der træffes omkring foreningens aktiviteter.
 
Hvad betyder ovenstående ændringer for dig som medlem ?
Hverdagen for alle medlemmer i klubben fortsætter uændret.
Så uanset om du er er junior, senior, på udvalgt træning mv, vil ovenstående begivenhed ikke påvirke din hverdag og aftaler med klubbens trænerteam.
 
TCO har et stærkt, professionelt og yderst kompetent trænerteam, hverken for dem eller andre ansatte vil der ske nogen ændringer på grund af ovenstående begivenhed.
 
Kommunikation
Bestyrelsen vil løbende kommunikere om processen.
Vi vil opfordre alle medlemmer til at fritage trænerteamet og øvrige personale for evt. spørgsmål og vi håber at alle vil bidrage til at bibeholde det gode arbejdsmiljø.
 
Ny generalforsamling
Bestyrelsen vil snarest muligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Vi opfordrer alle medlemmer til at overveje deres kandidatur. Interesserede kandidater bedes sende en mail til ismar184@gmail.com
 
Ledelse
Bestyrelsen vil allerede nu arbejde hårdt på at overtage de eksisterende projekter fra de nu afgåede bestyrelsesmedlemmer.
Vi vil etablere møde med Kristoffer. Dette for at få overdraget alle projekter og genetablere forbindelse med eksterne interessenter for at sikre TCO bedst muligt.
 
Økonomi
Bestyrelsen vil kommentere de økonomiske forhold beskrevet af de afgåede bestyrelsesmedlemmer når vi har gennemgået regnskabet, bilagene og de faktuelle indtægter og udgifter.
 
TCO ønsker alle en god tennissæson med masser af gode kampe på det fantastiske tennisanlæg i Ådalen.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen