Officialuddannelse

Tennis Club Odense tilbyder og arrangerer uddannelsesforløb for TCO medlemmer i samarbejde med DTF

Kunne du tænke dig at se verden og de største tennisbegivenheder fra første parket? Så kan det være at DTF’s uddannelse som tennisdommer er noget for dig.

Eller er du mere til turneringsplanlægning og strategisk tænkning? Så kan det være, at du ville fungere perfekt i rollen som Referee.

Tennis Club Odense afvikler hvert år mange tennis stævner, minitennisstævner, DTF turneringer, GPS, DM og ITF internationale turnering og her kan du sammen med øvrige TCO´s klubkammerater være med til at afvikle disse stævner.

Hvervet som tennisofficial er alsidigt og giver fantastiske muligheder for: udenlandsk rejseaktivitet, deltagelse i internationale turneringer, konflikthåndtering og opøvelse af mental styrke under pres. Ligeledes vil du blive en del af et stærkt kammeratskab og socialt netværk med tennisofficials verden over

DTF satser i disse år målrettet på at få uddannet tennisofficials til at kunne virke ved nationale samt internationale turneringer på dansk og udenlandsk grund.

DTF’s officialuddannelse er delt op i en dommeruddannelse og en refereeuddannelse.

Kunne du tænke dig at tage en referee uddannelse så send en mail til os på info@tennisclubodense.dk.

Refereeuddannelse

Som referee er man øverste sportslige myndighed ved en holdkamp eller turnering og er ansvarlig for bl.a. lodtrækning, spilleplan og dommerbesætning og løser problemer på og uden for banen, når der er tvivl om fortolkningen af reglerne.

Da kravet om uddannede Referees på såvel holdkampe som individuelle turneringer er øget gennem de seneste år, er det nødvendigt at især divisionsklubber samt turneringsarrangerende klubber får uddannet officials.

1. Grundlæggende regelkendskab
Der gives en introduktion til den samlede officialuddannelse og de mest basale tennisregler gennemgås.
Kurset henvender sig til interesserede spillere, ledere, trænere og forældre.
Kurset har en varighed af 3 timer. Alle der er fyldt 14 år kan optages og kurset koster 200 kr.

2a. DH Referee
Der gennemgås grundlæggende regler og procedurer i forbindelse med afvikling af holdkampe i divisionsholdturneringen (DH), resultatindberetning og afsluttes med en skriftlig test.
Bestås testen tilfredsstillende, giver det mulighed for at fungere som referee på holdkampe i Elitedivisionen, 1., 2. og 3. division, samt DH Junior.
Kurset varer 3 timer og koster 200 kr. Alle der er fyldt 16 år og har gennemført kurset ‘Grundlæggende regelkendskab’ kan optages.

2b.  DTF Tour Referee
Der gennemgås grundlæggende procedurer i forbindelse med planlægning og afvikling af individuelle turneringer inkl. resultatindberetning samt regler og regelfortolkning i relation til dette. Der afsluttes med en skriftlig test.
Bestås testen tilfredsstillende, giver det mulighed for at fungere som referee ved individuelle turneringer i kategori G, 1, 2 og 3.
Kurset varer 3 timer og koster 200 kr. Alle der er fyldt 16 år og har gennemført kurset ‘Grundlæggende regelkendskab’ kan optages.

3. DTF Supervisor (ITF Referee Level 1)
Weekendkursus, hvor der gennemgås procedurer i forbindelse med afvikling af turneringer på højere niveau, evaluering af dommere, professionel tennis samt regler og regelfortolkning. Der afsluttes med en skriftlig test på dansk og engelsk og kursister vurderes på baggrund af deltagelsen under kurset samt resultatet af testen.
Bestået kursus giver mulighed for at fungere som referee ved nationale mesterskaber og Elitedivisionen i DM Hold og som assisterende referee ved professionelle turneringer.
Alle, som har bestået både DTF Tour Referee og DH Referee kurserne eller det tidligere Referee 1 og har minimum en sæsons praktik, kan optages. Man skal desuden som minimum have været referee på en individuel turnering af en uges varighed i kat. A, G eller 1.
Kurset udbydes efter behov.

Som referee er der, ligesom for dommere, internationale karrieremuligheder med to uddannelsestrin; White Badge Referee og Silver Badge Referee. Efter evaluering kan man udnævnes til Gold Badge Referee.

Dommeruddannelse

Dansk Tennis Forbund udbyder og afholder alle kurser for tennisofficials i Danmark. DTF’s officialuddannelse består af en dommeruddannelse samt en refereeuddannelse. Som dommer kan man fungere som enten liniedommer eller hoveddommer (stoledommer), mens man som referee alene fungerer som den sportsligt ansvarlige for turneringen/holdkampen.

Mens dommere ud fra de faktiske regler træffer afgørelser på banen i de enkelte kampe, bestemmer referee typisk spilletidspunkter, dommerbesætningen på de forskellige kampe samt løser problemer på og udenfor banen, når der er tvivl om tolkningen af reglerne.

De overordnede retningslinjer for dommeruddannelsen er beskrevet i det følgende:

1. Forbundsdommer:
Kurset er et weekendkursus med praktik og afholdes typisk i forbindelse med et Ungdomsmesterskab eller lignende.
Der gennemgås spilleregler og regler for spilleres opførsel samt grundlæggende dommer- og linjedommerteknik. Kurset afsluttes med en skriftlig test i regelkendskab og en praktisk test.
Bestås kurset tilfredsstillende kan man fungere som dommer på regionale turneringer, divisionsholdturneringen og i de indledende runder ved nationale mesterskaber samt som linjedommer ved Davis Cup arrangementer, professionelle turneringer og lignende.
Bestået kursus er adgangsgivende til Elitedommerkurset og refereeuddannelsen. Alle, der er fyldt 15 år, kan optages.

2. Elitedommer:
Uddannelsen forløber over ca. 5 måneder og består af minimum 5 dages praktik med evaluering over perioden samt et afsluttende dagskursus med teoretiske tests og praktik. Uddannelsen starter med et dagskursus bestående af dommerteknik og praktik under en turnering.
Der gennemgås regelkendskab, dommerteknik, dommerpsykologi m.v. og kursisterne evalueres løbende under praktikken. Der afsluttes med skriftlig test på dansk og engelsk samt praktikevaluering.
Kursister, der består prøverne tilfredsstillende, bliver DTF Elitedommere og kan fungere som dommer på alle nationale turneringer og mindre internationale turneringer.
Alle, der er fyldt 16 år og har gennemført DTF Forbundsdommerkursus kan optages. Der kræves minimum 15 dømte kampe, hvoraf 5 kampe skal have været ved UM, DM eller i Elitedivisionen.

Den videre internationale uddannelse forestås af ITF og består uddannelsesmæssigt af 2 niveauer, White Badge dommer (Level 2) og Bronze Badge dommer (Level 3). Efter tilfredsstillende evaluering kan man udnævnes til Silver og Gold Badge dommer. Alle internationalt uddannede dommere arbejder på større internationale turneringer (ATP, WTA, Grand Slam, Davis Cup og Fed Cup). Dog arbejder man som White eller Bronze Badge typisk som liniedommer på disse turneringer og som hoveddommer i de mindre professionelle turneringer såsom Challengers og Futures.