Træner uddannelsesmuligheder i Tennis Club Odense

  tco_tennisskole_2014_03

Registrer din træneruddannelse her

Træneren er et fast omdrejningspunkt for tennisklubbens medlemmer, og derfor at det vigtigt at sikre, at klubben hele tiden råder over kvalificerede og veluddannede trænere, som kan varetage træningen af klubbens mange forskellige medlemsgrupper, fra begyndere, juniorer over turneringsspillere til de modne seniorspillere over 55 år.

Træneruddannelserne udbydes på forskellige niveauer, hvor første skridt er den grundlæggende træneruddannelse, der består af i alt fire kurser á 14 timers teori og praksis på banen. Herefter har træneren mulighed for at udvide sine kompetancer via tenniscoach-uddannelsen, der over seks weekendkurser i løbet af et år uddyber kursistens kendskab til blandt andet anatomi, taktik, idrætspsykologi, fysisk træning, idrætsskader, ernæring og træningsplanlægning. Denne uddannelse giver træneren kompetence til at være cheftræner i mellemstore, danske klubber.

Overbygningen til disse to træneruddannelser indeholder flere muligheder:
Der er Danmarks Idræts-Forbunds, DIF, diplomtræneruddannelse, der henvender sig til trænere, som ønsker at arbejde med de bedre danske spillere og fungere som cheftrænere i danske og udenlandske klubber. Uddannelsen indeholder 90 lektioners undervisning i humanbiologiske fag, 90 lektioners humanistiske, samfundsvidenskabelige og pædagogiske fag samt 60 timers specifik tennisundervisning. Efter bestået diplomtræneruddannelse kan træneren søge videre til Idrættens Træner-Akademi, der har en to-årig uddannelse, der gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet.

Uddannelserne fra den grundlæggende træneruddannelse til diplomtræneruddannelsen er sammensat således, at de kan overføres til internationalt plan.

Har du lyst til at arbejde og uddanne dig som træner i TCO, så send os en mail til info@tennisclubodense.dk med kort information om dig, alder, tenniserfaring, m.m.

 

Kursus overbilk

 

KT1 – Klubtrænerkursus 1

Målgruppe
Kurset henvender sig til spillere, forældre og ledere, der fylder 14 år i kursusåret.

Forudsætninger
For at blive optaget på dette kursus skal deltageren fylde 14 år i det år, kurset afholdes.

Varighed
14 timer. Undervisningen foregår lørdag og søndag kl. 10-17.

Kursusform
Undervisningen består af ca. 50% teoretisk og ca. 50% praktisk undervisning på banen.

Du skal selv medbringe tennisudstyr, madpakke og drikkevarer.
Kursusmaterialet udleveres på kurset, men du skal selv medbringe papir og skriveredskaber.

Indhold
Aldersrelateret træning (ATK), Play & Stay, Spilbaseret træning, teknik, trænerens rolle, kommunikation, opvarmning, boldfodring, begynderøvelser.

Kursusmateriale
ATK

 

KT2 – Klubtrænerkursus 2

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der fylder 15 år i kursusåret.

Forudsætninger
For at blive optaget på dette kursus skal deltagerne have gennemført Klubtrænerkursus 1 samt fylde 15 år i kursusåret.

Varighed
14 timer. Undervisningen foregår lørdag og søndag kl. 10-17.

Kursusform
Undervisningen består af ca. 50% teoretisk og ca. 50% praktisk undervisning på banen.

Du skal selv medbringe tennisudstyr, madpakke og drikkevarer.
Medbring desuden kursusmateriale fra KT1 samt papir og skriveredskaber.

Indhold
Boldfodring, teknik, taktik, træningsmiljøet, opbygning af en træningstime, pædagogik.

Kursusmateriale
ATK

KT3 – Klubtrænerkursus 3

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der fylder 16 år i kursusåret.

Forudsætninger
For at blive optaget på dette kursus skal deltageren have gennemført Klubtrænerkursus 1 og 2. Deltageren skal fylde 16 år i det år, kurset afholdes.

Varighed
14 timer. Undervisningen foregår lørdag og søndag kl. 10-17.

Kursusform
Undervsiningen består af ca. 50% teoretisk og ca. 50% praktisk undervisning på banen.

Du skal selv medbringe tennisudstyr, madpakke og drikkevarer.
Medbring desuden kursusmateriale fra KT1 samt papir og skriveredskaber.

Indhold
Aldersrelateret træning, teknik, taktik, fysisk træning, boldfordring, øvelser.

Kursusmateriale
ATK

KT4 – Klubtrænerkursus 4

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere, der fylder 17 år i kursusåret.

Forudsætninger
For at blive optaget på dette kursus skal deltagerne have gennemført til og med Klubtrænerkursus 3 samt fylde 17 år i det år, kurset afholdes.

Varighed
14 timer. Undervisningen foregår lørdag og søndag kl. 10-17.

Kursusform
Undervisningen består af ca. 50% teoretisk og ca. 50% praktisk undervisning på banen.

Du skal selv medbringe tennisudstyr, madpakke og drikkevarer.
Kursusmaterialet udleveres på kurset, men du skal selv medbringe papir og skriveredskaber.

Indhold
Mental træning, ernæring, fysisk træning, samt en praktisk gennemførsel af træningstime. KT4 afslutter med en sjov trænerprøve, der stiller krav til trænerens evne til at gennemføre en træningstime.

Kursusmateriale
ATK