Velkommen til DROP-in

Alle er meget velkomne til nedenstående aktiviteter. Vi starter mandag d.29.april.

Der er planlagt Drop-in
SØNDAG    :   KL. 10-12    (sammen med øvrige seniorer)
MANDAG    :   KL. 10-12
ONSDAG    :   KL. 10-12
FREDAG     :   KL  10-12
Her er det fortrinsvis +55 motionster, der møder op
Du skal møde op SENEST KL. 09.45, hvor spillere ved lodtrækning fordeles på banerne. 
Vi spiller double.
Første gang du møder op skal du medbringe et rør Nye bolde til klubbens drop-in kasse. Disse bolde spiller vi med resten af sommeren eller indtil der ikke er mere gas i bolden.
Kontaktperson : Søren Fangel  30224399☺☺
 
Der er også DROP-in
ONSDAG    :  KL. 18-20
SØNDAG    :  KL. 10-12
Her er det fortrinsvis øvrige seniorer, der møder op.
Men Alle er meget velkomne.
Kontaktperson : Anette Lolk 61679722
 
Vi glæder os til at se jer☺ ☺