TCO inviterer til samarbejde

Dato: onsdag d. 21. januar
Tidspunkt: kl. 17.30 – 19.00

Bestyrelsen, udvalgene og medlemmer i TCO har igennem de seneste måneder arbejdet på at definere det strategiske fundament for klubben.

Tennis Club Odense har inviteret DTF, repræsenteret ved Sune I. Alenkær(direktør), Søren Jacobsen (talent og elite ansvarlig), Lorenz Sønderby (DTF) samt FTU bestyrelsen, for at præsentere det arbejde og modtage konstruktiv kritik og sparring.

Bestyrelsen vil herefter invitere medlemmer til et orienterings møde, hvor der vil blive plads til at tage en konstruktiv dialog og sparing omkring forankring af det strategiske fundament i udvalgene og klubben.

Herefter vil der blive afholdt et FTU/DTF Dialog- og koordineringsmøde med Sune I. Alenkær, Søren Jacobsen og Lorenz Sønderby (DTF), TCO bestyrelse, FBT bestyrelse, FTU bestyrelse og ET styregruppe.

Tidspunkt: kl. 19.30 – 21.00

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentationsrunde v. DTF/FTU (10 min.)
2. Retningslinjer for fremtidigt samarbejde: DTF, FTU og klubber, v. SIA (15 min.)
3. Status og fremadrettet strategi for DTF/FTU Træningssamarbejde
a. Status for det aktuelle træningssamarbejde, v. FTU junioransv. (15 min.)
b. DTF’s retningslinjer for elitetræningen, v. SJ (15 min.)
4. Tennishal i Marienlyst – Status og muligheder for samarbejde, v. FTU (15 min.)
5. DM Senior Inde 2015 i Marienlyst, v. SIA (10 min.)
6. Opsummering og afrunding, v. alle (10 min.)