TCO generalforsamling udskydes

Kære Medlem
 
Som følge af Coronavirus situationen i Danmark udskydes den kommende generalforsamling.
Ny dato er indtil videre fastsat til onsdag den 22. april kl. 19.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen