TCO i forhandling om optagelse i det prestigefyldte int. konsortium

Tennis Club Odense har en 125 år gammel historie. Der er tale om en klub med en historisk værdi og traditioner, der har haft betydning for hele byen og udvikling af tennissporten i det lokale samfund.

CT er en paraplyorganisation af klubber, der er mere end 100 år gamle, grundlagt i Lausanne, Schweiz.

Medlemskabet tæller nogle af de mest prestigefyldte klubber i tennissporten. Organisation anerkendes og støttes af Den Internationale Tennisforbund (ITF).

 

 

Organisationens formål er at opretholde gode traditioner og sportslige aktiviteter med fairplay, der er uløseligt forbundet med denne store sport. Foreningens ambition er at organisere konkurrencer og andre sportslige og kulturelle arrangementer; arrangere tennis workshops og seminarer; og generelt støtte aktiviteterne i medlemslande og klubber rundt omkring i verden.

2014-Exchangeexchange

Hvert år arrangeres klubudveksling af juniorspillere med venskabsklubber. Foreningen støtter udviklingen af unge talenter. Der gives støtte til en række junior arrangementer, som fremmer de fremtidige stjerner i sporten.

Der arrangeres tennis aktiviteter og klubbesøg for alle medlemsgrupper, motionister, +55, 60+.2014winnersgroup-sm

Tennis Club Odense lever op til alle de formelle krav og er på dagsorden for optagelse til næstkommende bestyrelsesmøde i april måned der finder sted i Barcelona.