Referat af bestyrelsesmøde 29. juni 2015

Deltagere: Thomas, Linda, Hanne, Kirsten, Nils
Afbud: Mikkel, I

1. Godkendelse af referat fra sidste best.møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2015


OK

2. Valg af aftenens referent
Thomas

3. Frivillighed – klubudviklingsprojektet
Lorenz præsenterede DTF’s frivillighedskoncept og de kommende kurser fra samme. TCO ønsker at deltage med to repræsentanter i første omgang.
Der diskuteredes TCO’s procedurer for aktivering af frivillige og om der evt. skulle oprettes en ”frivillighedspost”.
Tidligere projekt blev kort gennemgået for genopfriskning og nye ideer og fastholdelsesmetoder.

4. banebooking i Marienlyst
Næste møde 17. aug. 16-17 med haludvalget, der ønskes klarhed over hvad TCO’s råderet betyder. Kan der f.eks. rådes over 2 baner uanset hvad vi benytter banerne til ? – og til hvem ?
Der ønskes login til Marienlyst banebooking da systemet er ikke operationelt og alt for tidskrævende for klubben at håndtere ved medlemmers banebooking, alternativt må medlemmer som ikke har booket fra starten af sæsonen booke selv via Marienlyst til højere priser inkl. moms.
Der regnes pt. på behov og økonomi. Medlemmer har indsendt deres baneønsker.
Udendørssæsonen forventes afsluttet fredag den 9. oktober og opstart i Marienlysthallen efter efterårsferien mandag den 19. oktober med afslutning 31. marts 2016.

5. Nyt fra udvalg og møder
Juniorudvalget holder aktivitetsdag 5. september for juniorerne – mere info følger.
Koncept for klubmesterskab udarbejdes (weekend 26.-27- sept.).
Klubhusudvalg fortsætter sit arbejde i forhold til mulighederne for renovering/nybygning i fremtiden.

6. Kommunikation til medlemmerne
Der undersøges behov og økonomi i forh. til en evt. studentermedarbejder.

7. Økonomi
– ITF + forbedringer til næste år.
Stoledommere og boldbørn til finalerne mm. Flere roving umpires. Bod med aftensmad allerede fra kvalen.
Afterparty i telt. Madbilletter. Turneringen gav som sædvanlig grundet velplanlagte frivillige aktiviteter omkring arrangementet et solidt overskud til klubøkonomien og der ansøges om licens til turneringen igen næste år.

– Klubøkonomi gennemgås når Hanne endeligt er indsat i kasserer rollen næste uge og alle posteringer og løn er opdateret.

8. Evt.
– Telefonsvarer og kontortid i sommerferien.
Ingen kontortid igen før tirsdag 11. august, herefter hver tirsdag indtil udgangen af sæsonen.
Telefonsvarer opdateres med sommerferieinfo.

9. Næste møder
Forventes følgende dato’er: 24/8 – 23/9 – 29/10 – 16/11 – 2/12