Deltagere:       Thomas, Kirsten, Hanne, Nils, Linda, Ismar

Afbud:               Mikkel

 

1.       Godkendelse af referat fra sidste best.møde.
a.       https://www.tennisclubodense.dk/beslutningsreferater-fra-bestyrelsesmoder/referat-af-bestyrelsesmoede-29-juni-2015/
Godkendt uden bemærkninger.
 
2.       Valg af aftenens referent
 Thomas
 
3.       Indendørs booking og træning - Kirsten 
 Orientering om Marienlyst booking status. Træning/undervisning primært fra 16-21. Aflyste uger/weekender for store allerede kendte arrangementer på forhånd forventes at blive fratrukket prisen for vintersæsonen så man minimerer antallet af besværlige erstatningstimer.
Faste banetimer i Marienlyst købes fra og med 5. okt. 2015 til og med 17. april – pris oplyses senere.
2015-16 Indendørstræning/undervisning i Marienlysthallen starter mandag den 19. oktober 2015 og slutter 31. marts 2016.
2015-16 Indendørstræning på Sct. Knuds Gymnasium starter tirsdag den 29. september og slutter onsdag den 30. marts.
 

4.       Skoletennis – Kirsten og Nils

Der udveksledes ideer om forskellige minitennis tiltag.

Evaluering af skoletennis projekt, flere skoler kommer jævnligt på anlægget med store børneflokke og undervises i tennis.

 

5.       Klubmesterskab og afslutningsfest

Der planlægges sjov-turnering med spisning og kåring af årets højdespringere. Mere seriøst klubmesterskab aftales i træningsgrupperne om man ønsker da ikke alle grupper er store nok til en turnering.

Dato indtil videre fastlagt til 26. september.

 

6.       Nyt fra udvalg og møde
Billetter til Davis Cup er indkøbt, alle har fået hvad de har bestilt – desværre var det af tekniske årsager og salgspres ikke muligt selv at bestemme hvor i hallen vi skulle sidde. Når de er leveret kontaktes alle om afhentningsmulighed.
I løbet af en halv til en hel time fra åbning af billetsalg var alle fredagsbilletter og partoutkort udsolgt. Der findes stadig enkeltbilletter til lørdag og søndag.
 
7.       Økonomi
Der arbejdes fortsat både internt og sammen med alle involverede parter i det Odenseanske tennismiljø på at optimere og søge løsninger på den anstrengte økonomi siden opstart af Marienlyst og bortfald af lokaletilskud, tillægsaftaler og indtægtsmuligheder mm. 
 

8.      Evt.

 Undersøgelse af ”studentermedarbejder” el.lign. Pt. udskydes projektet og genoptages i det nye år.

 Drop-In ønsker mere synlighed om drop-in mulighederne i klubben. Hjemmesiden forsøges arrangeret så information om klubbens forskellige holdtyper er mere oplysende.