Nyt fra bestyrelsen

8.april 2019

Behrouz Moshtaghian har ved mail af 31.marts 2019 meddelt at han ønsker at

trække sig fra bestyrelsen i TCO.

Behrouz begrunder det med, at han opholder sig meget i udlandet og derfor ikke

kan deltage i arbejdet.

Bestyrelsen har suppleret sig med 1.suppleant Leyla Atke.