Medlemsundersøgelse i TCO

Tennis Club Odense er en professional klub der lever fuldt ud op til de etiske regler, udarbejdet af Team Danmark og DIF og vi ser en stor værdi i at værne om de grundlæggende værdier i foreningsregi som omhandler forenings principper om forpligtende fællesskab, demokrati og frivillighed.

Tennis Club Odense har et sundt miljø, der indeholder dannelsesidealer, som udvikler børn og unge til at blive gode kammerater og lærer dem hvordan et demokratisk samfund fungerer.

Der var 98 der deltog i undersøgelsen og deres input er af afgørende betydning når indsats og fremtidige aktiviteter skal udarbejdes.

Generelt tilfredshed med klubbens tilbud, herunder kvalitet og mængden af træning.

Langt flere end forventet og en overvejende del af medlemmer er godt tilfreds med engelsksprogede trænere.

I Tennis Club Odense udvikler vi børn og unge til at blive gode kammerater, der er hjælpsomme og har en forståelse for, hvordan et demokratisk samfund fungerer.

Klubben giver mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling. Her kan udøvere på konkret og direkte vis afprøve, hvem de er, og hvad de kan blive, ligesom de kan afprøve forholdet til andre mennesker. TCO er en arena for menneskelig vækst og udvikling.

Trænere udvikler hele udøvere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk og former holdninger og værdier hos udøvere.

Nogle af vores medlemmer dyrker konkurrenceidrætten og her er det vigtigt at nævne at trænere i TCO udvikler børn og unges koncentrationsevne og forståelse for, at det kræver træning, koncentration og engagement, hvis man skal forbedre sig.

Tennis Club Odense har taget den etiske debat op for trænere og udøvere og vi håber på at flere klubber vil blive inspireret og følge med.

Team Danmark (TD) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) etisk kodeks og normer for udøvere og trænere.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner udøvere, der søger idrættens positive værdier.

 1. Gør altid dit bedste!
 2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag!
 3. Overhold idrættens regler og normerne for fair play i din idrætsgren!
 4. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici!
 5. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 6. Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 7. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til alle idrættens aktø- rer!
 8. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig!
 9. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer!
 10. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 1. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!
 2. Undgå intim kontakt med din træner!
 3. Involvér dig ikke i dopingmisbrug!
 4. Spil aldrig på dig selv eller modstanderen!
 5. Misbrug ikke din insider-viden i forbindelse med spil!

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner.

 1. Behandl alle udøvere individuelt og på udøverens præmisser!
 2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed!
 3. Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren!
 4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 5. Inddrag udøverne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling!
 6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!
 7. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik!
 8. Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici!
 9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!
 1. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!
 2. Anerkend udøverens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere!
 3. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!
 4. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!
 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 6. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktiv modstander af brug af alkohol og tobak i idrætslig sammenhæng!
 7. Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 8. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af udøvernes og/eller idrættens interesser!
 1. Spil aldrig på dig selv eller modstanderen!
 2. Misbrug ikke din insider-viden i forbindelse med spil!