Medlemmernes forslag til generalforsamlingens dagsorden

Kære medlemmer, 

som tidligere annonceret afholdes årets generalforsamling torsdag d. 19/3 kl. 19 i OBs lokaler. 

I henhold til vedtægter for Tennis Club Odense §7, skal forslag til dagsorden sendes til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. 

Foreløbig dagsorden for mødet er: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Mvh bestyrelsen