Kristoffer Jørgensen stopper som direktør i TCO

CVbillede2-KJ

Tennis Club Odenses direktør gennem 5 år Kristoffer Jørgensen har valgt at opsige sin stilling med udgangen af indeværende udendørssæson. Den endelige fratrædelsesdag er endnu ikke fastsat.

 

Best.medlem Vilhelm Dickmeiss: “Bestyrelsen har med beklagelse modtaget Kristoffers opsigelse og tager den til efterretning. Kristoffer har under sin ansættelse haft en stor betydning for TCOs positive udvikling, og han vil blive savnet, men bestyrelsen har forståelse for, at Kristoffer har lyst til at søge nye udfordringer.

Kristoffer vil frem til sin fratrædelse fortsat varetage stillingen som direktør og løse de opgaver som er forbundet hermed. Således vil klubbens nuværende procedurer og ansvarsfordeling fortsætte uændret frem til Kristoffers fratrædelse. Bestyrelsen vil straks påbegynde en rekrutteringsproces med henblik på at finde den rette efterfølger og håber at have fundet denne person inden Kristoffer fratræder, således der kan ske en glidende overdragelse af direktørens ansvar og opgaver.”

 

Kristoffer Jørgensen: “Jeg har haft 5 fantastiske år som direktør i klubben, som jeg også fremadrettet ønsker at være et aktivt medlem af. Efter 5 år med stort fokus på økonomisk styring og opbygning af et sponsor-netværk samt afslutning af en stor anlægsomlægning i ådalen, halprojekt med 6 baner samt plan for ombygning af klubhus føler jeg at tiden er inde til nye udfordringer. Jeg ønsker klubben al mulig held og lykke med den fortsatte udvikling. Jeg vil samtidig også gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne for de mange gode snakke og oplevelser, vi har haft sammen”.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Tennis Club Odense