Konstituering af bestyrelsen

Kære medlemmer,

Tak for jeres stemmer og tillid til vores fremtidige indsats i en fortsat udfordrende tid for Tennis Club Odense.

 

 Vi har konstitueret os på følgende vis:

Formand: Tommy Laugesen (forretningsudvalg, HR)

Næstformand: Vivian Lindberg (forretningsudvalg, kommunikation, juniorer)

Kasserer: Thomas Hjorth Nyholm (forretning, HR, elite)

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Nils Baastrup (udvalg: anlæg og klubhus, 55+, HR)

Kirsten Habicht (udvalg: junior og HR)

Linda Vestergaard (udvalg: senior og motionister)

Mikkel Lynge (udvalg: elite, junior)

 

Suppleanter:

Ismar Huskic (sikrer kontinuitet i klubbens udvikling som rådgiver for bestyrelsen og presseansvarlig)

Hanne Dalby

 

Revisor: Carsten Ullstrup

Revisorsuppleant: Ib Ketelsen

 

Bestyrelsen vil først og fremmest fokusere på økonomisk genopretning af klubben. Derudover vil vi arbejde for en stærk og samlet klub, hvor medlemmerne aktivt støtter op om foreningsprincipperne. Gode ideer til indtægtsmuligheder for klubben er velkomne, ligesom enhver frivillig indsats – lille som stor- vil blive tilskyndet og påskønnet. Tilsammen har vi et kæmpe netværk både af potentielle medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer, og sammen skal og kan vi skabe byens bedste boldklub.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen