Invitation til strategimøde 2015-2020

Hermed indbydes alle medlemmer til strategimøde 2015-2020:

Torsdag den  19. februar  2015  – kl. 19.00

Sted: OB Fodbold, Atriumgården / L´easy Lounge, Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C

Dagsorden for mødet:
1.Organisation og strategi
2.Medlemsundersøgelse
3.Gennemgang af bestyrelsens forslag til 2015 budget
4.Eventuelt