Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

Til TCO´s medlemmer
Tirsdag den 24. marts 2015 – kl. 19.00

Sted: OB Fodbold, Atriumgården / L´easy Lounge, Sdr. Boulevard172, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Ismar Huskic (på valg – villig til genvalg)
Thomas H. Nyholm
Birgit Navne
Birgitte Johannesson
Nils Baastrup (på valg – villig til genvalg)
Kirsten Habicht (på valg – villig til genvalg)
Ole Vorm (på valg – ønsker ikke genvalg)