Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense 2016

Til TCO´s medlemmer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

Tirsdag den 29. marts 2016 – kl. 19.00

Sted: OB Fodbold, Atriumgården / L´easy Lounge, Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vi mangler minimum et par nye ansigter i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at give en hånd med hører vi meget gerne fra dig.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Thomas H. Nyholm (på valg – villig til genvalg)
Kirsten Habicht
Nils Baastrup
Mikkel Lynge Jakobsen (på valg – ønsker ikke genvalg)
Linda Choe Vestergaard (på valg – ønsker ikke genvalg)
Hanne Dalby (supp)
Ismar Huskic (supp)

Bemærk, kun adgang for medlemmer.