Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense

Til TCO´s medlemmer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

Tirsdag den 27. marts 2018 – kl. 19.00
Sted:
Hunderupskolens Torv
Solfaldsvej 11
5000 Odense C

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Hvis du har lyst til at hjælpe med i klubben ved at være en del af bestyrelsen er du meget velkommen til at melde dig. Kontakt evt. et bestyrelsesmedlem allerede før generalforsamlingen om det.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Thomas H. Nyholm
Kirsten Habicht
Nils Baastrup
Hanne Dalby
Leyla Atke
Behrouz Moshtagian
Thomas V. M. Nielsen

Bemærk, kun adgang for medlemmer.