Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 i Tennis Club Odense.

Til TCO´s medlemmer.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

Torsdag den 23. marts 2017 – kl. 19.00
Sted: OB Fodbold, Atriumgården / L´easy Lounge, Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Hvis du har lyst til at hjælpe med i klubben ved at være en del af bestyrelsen er du meget velkommen til at melde dig. Kontakt evt. formand Thomas Hjorth Nyholm allerede før generalforsamlingen om det.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Thomas H. Nyholm
Kirsten Habicht
Nils Baastrup
Hanne Dalby
Ismar Huskic
Behrouz Moshtagian
Thomas V. M. Nielsen

Bemærk, kun adgang for medlemmer.