Indkaldelse til generalforsamling

Vi forsøger igen – årets generalforsamling afholdes: 

onsdag den 18. august kl. 19.00 i klubhuset 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

  • bestyrelsen foregår at vedtægterne udvides med en paragraf som tillader digital afholdelse af fremtidige generalforsamlinger

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Vi håber meget at der er nogen af jer – vi er aktuelt ca. 460 medlemmer – som har lyst til at være med til at drive og udvikle klubben. Enten ved at blive en del af bestyrelsen, ved at deltage i en række udvalg omkring bestyrelsen eller ved at byde ind på konkrete opgaver. Også på den anden side af sommerferien og forud for næste udendørssæson vil vi have brug for hjælp ift. baneklargøring, løbende udvikling og vedligeholdelse af anlægget og afholdelse af forskellige aktiviteter, som kommer os alle til gode. Det ville ikke have været muligt at gennemføre et succesfuldt UM for juniorer, som vi netop har gjort, uden jeres store hjælp og opbakning – tak for det. 

Vi har mange spændende opgaver og projekter at løse. Kontakt os hvis du vil høre mere om hvem vi er, og hvorfor vi har valgt at arbejde som frivillige i Tennis Club Odense. Det kan også være du kunne tænke dig en snak om, hvad du kunne tænke dig at bidrage med. Du kan indledningsvist kontakte os pr. mail: bestyrelsen@tennisclubodense.dk. Så kan vi på den baggrund arrangere en snak enten i klubben el. over telefon. 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Annika, Rasmus, Thomas, Birgitte og Vivian