Indkaldelse til generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes: 

tirsdag den 5. april kl. 17.00 i klubhuset 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg og er parat til at genopstille: Annika og Vivian. Rasmus ønsker ikke at genopstille, da han vil være bortrejst en stor del af året. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen