Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Vedr. indkaldelse i TCO til ekstraordinær generalforsamling

Mail: Til klubbens medlemmer. (Skriftlig meddelelse og opslag på hjemmesiden)

Emne: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

Som følge af 4 medlemmers øjeblikkelige udtræden af TCO´s bestyrelse indkaldes

hermed til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den. 12/6 – kl. 19.00

Sted:OB Fodbold, Atriumgården / L´easy Lounge, Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – 1 revisor og 1 revisorsuppleant

3. Eventuelt.

På vegne af TCO´s resterende bestyrelse:

Ismar Huskic

Thomas H. Nyholm

Birgit Navne

Ib Ketelsen

Lars Erik Wernersen