Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense

Til TCO´s medlemmer.

Indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

 
Torsdag den 7. marts 2019 – kl. 19.00

Sted: L’Easy Lounge hos OB

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

    Bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår ændringer i §10 og §11 – ordet forretningsfører udgår og erstattes
    med ordet kasserer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Thomas Hjorth Nyholm

Kirsten Habicht
Nils Baastrup
Hanne Dalby
Leyla Atke
Behrouz Moshtagian
Birgitte Sonsby 
 
Bemærk, kun adgang for medlemmer. Denne mail kan ikke besvares.