Indkaldelse til årlig generalforsamling i Tennis Club Odense

Til TCO´s medlemmer.

Hermed indkaldelse til klubbens årlige generalforsamling:

Torsdag den 19. marts 2020 – kl. 19.00

Sted: L’Easy Lounge hos OB

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Thomas Hjorth Nyholm
Nils Baastrup
Birgitte Sonsby
Arne Jensen
Hanne Funch Andernsen
Vivian Lindberg

 
Bemærk, kun adgang for medlemmer.