Indkaldelse til årlig generalforsamling i Tennis Club Odense

Pga. aktuelle restriktioner i forbindelse med Covid-19 har vi valgt at udskyde årets generalforsamling til:  

torsdag den 22. april kl. 17. 

Vi håber at det til denne tid være muligt at mødes fysisk. Mødested annonceres senere. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Vi håber meget at der er nogen af jer – vi er aktuelt ca. 450 medlemmer – som har lyst til at være med til at drive og udvikle klubben. Enten ved at blive en del af bestyrelsen, ved at deltage i en række udvalg omkring bestyrelsen eller ved at byde ind på konkrete opgaver. Vi har f.eks. være meget glade for den store opbakning vi allerede har nydt i forbindelse med baneklargøringsarbejdet. Og vi har også allerede talt med nogen af jer om at være med til at arrangere sommerens store begivenhed: ungdomsmesterskaberne for juniorer der afholdes sidst i juni/starten af juli. 

Vi har mange spændende opgaver og projekter at løse og vi vil præsentere nogle af disse samt give et bud på organisering inden generalforsamlingen. Inden du overvejer om du har lyst til at lave frivilligt arbejde sammen med os, er du måske også nysgerrig efter at høre mere om hvem vi er og hvorfor vi har valgt at arbejde som frivillige i Tennis Club Odense. Det kan også være du kunne tænke dig en snak om, hvad du kunne tænke dig at bidrage med. Du kan indledningsvist kontakte os pr. mail: bestyrelsen@tennisclubodense.dk. Så kan vi på den baggrund arrangere en snak enten i klubben el. over telefon. 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Annika, Rasmus, Thomas, Birgitte og Vivian