Genindkaldelse til generalforsamling – mødet afholdes i klubben

Til TCO´s medlemmer.

Hermed genindkaldelse til klubbens årlige generalforsamling:

Tirsdag den 11. august 2020 – kl. 19.00

Sted: Generalforsamlingen afholdes i klubben. 

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag til budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Thomas Hjorth Nyholm (på valg – villig til genvalg)

Birgitte Sonsby (på valg – villig til genvalg)

Der er 2 ledige pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at Annika Jarl vælges ind. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår Ib Kettelsen som intern revisor. 

9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Thomas Hjorth Nyholm 
Birgitte Sonsby
Arne Jensen
Hanne Funch Andernsen
Vivian Lindberg

 
Bemærk, kun adgang for medlemmer.