Cheftræner

Funktionsbeskrivelse for cheftræner i Tennis Club Odense

 

Reference:

 

Cheftræneren refererer til manageren i såvel administrative som personalemæssige forhold.

 

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for planlægning af træningsaktiviteter i klubben.
 • Fastlægge retningslinier for og sikre det sportslige niveau i træningen på alle
 • niveauer, herunder såvel teknisk, taktisk, fysisk og mentalt.
 • Planlægning af og opfølgning på spillernes individuelle tennismæssige udvikling.
 • funktion?
 • Kommunikation med alle interessenter, herunder især spillere, forældre, bestyrelse, klubudvalg, DTF, Elitesekretariatet i Odense mv.
 • Koordinator og mentor for klubbens øvrige trænere
 • Medvirke til at sikre at klubben har et meget kompetent trænerteam
 • Deltage i fastlagte turneringer, holdkampe og øvrige relevante aktiviteter.

 

funktion

 • Medvirker aktivt til udvikling af et godt socialt miljø blandt alle medlemmer

 

Opgaver:

 • I samarbejde med manager og den enkelte træner udarbejde udviklingsplan
 • Planlægger og afvikler træningen ud fra spillernes tennismæssige niveau, så de
 • udvikler deres tennismæssige kompetencer.
 • Udviser kreativitet og kontinuitet i træningen
 • Lærer spillerne at være en god tenniskammerat og udvise god opførsel på banen (er rollemodel)
 • Deltager sammen med spillerne i klubbens aktiviteter: baneklargøring, klubmesterskaber, turneringer mv.
 • Deltager så vidt muligt i alle træningen af alle medlemsgrupper
 • Deltage i fastlagte turneringer som leder/coach (UM eller andre relevante turneringer) efter aftale med bestyrelsen.
 • Udtage talenter i samarbejde med de øvrige trænere
 • Afholde samtaler med forældre og spillere, der udtages til ekstra træning mhp at afklare og aftale gensidige forventninger
 • Planlægge og afvikle træningsamlinger op til UM sammen med øvrige trænere
 • Fungere som træner og personlig coach for klubbens elitespillere (dette kan hvis det skønnes hensigtsmæssigt aht den enkelte spiller uddelegeres til anden træner

 

Administrative opgaver:

Elitespillere:

 • Der udarbejdes en handlingsplan for hver enkelt elitespiller (senior og junior), som tager udgangspunkt i spillerens niveau, udviklingsområder, turneringsaktivitet, træningsindsats og træningstilbud.
 • Der afholdes to spillersamtaler om året, hvor spilleren samt dennes forældre bliver indkaldt, hvor spilleren evalueres, og hvor planen for næste periode aftales
 • Der afholdes forældremøde to gange årligt før udendørssæsonen og før indendørssæsonen samt ved skønnet behov efter aftale med manageren
 • Træningsplaner
 • Den samlede træningsaktivitet/plan for klubbens medlemmer/spillere udarbejdes og videreformidles til endelig godkendelse af manageren inden 1. marts.
 • Træningstilbud kommunikeres ud til de berørte spillere med evt. argumentation for tilbudet.

 

Holdkampe

 • Planlægning af årets holdkampsaktiviteter – rangliste, holdkaptajner, kørsel, fortæring mv. (holdkaptajnfunktionen kan uddelegeres til en eller flere spillere)
 • Samarbejde med klubbens øvrige trænere
 • afholde trænermøder med forskellige temaer
 • udvikle og motivere eksisterende og nye trænere.
 • supervisere klubbens øvrige trænere.