Efteråret banker på, men vi holder dele af anlægget åbent så længe som muligt…

arbejdet med at lukke bane 5-12 ned er i gang, dvs. der skal fjernes net, windbreakers, bænke, affaldsspande. Alt gruset skal ind i tørvejr. Vi har brug for jeres hjælp. Tag fat i Rasmus, Birgitte, Rune eller Alexander, og aftal hvornår og hvordan du kan hjælpe til.

Vi holder bane 1-4 åbne indtil frosten kommer, ligesom klubhuset vil være åbent SÅFREMT de medlemmer som ønsker at benytte anlægget er villige til at hjælpe med at vedligeholde baner og klubhus. Vores rengøringshjælp er stoppet for i år, og der vil ikke være banemand, når bane 5-12 er lukket. 

Vi er sikre på at vi ved fælles hjælp kan holde anlægget pænt. 

Mvh bestyrelsen