11 nye tennisdommere på Fyn

 

Fredag den 17. januar afholdt DTF referee-kursus for interesserede i TCO og FBT. 11 deltagere tog udfordringen op og brugte fredagen på at dykke ned i nogle af tennisspillets mange regler. Dagen blev afsluttet med eksamen, og alle tilmeldte kom igennem – STORT TILLYKKE  😊 TIL:

Ken Ragus, Karsten Knudsen, Svenja Jaffari, Hanne Bondgaard, Michael Dall, Jordana, Ulrik S. Nielsen, Lina Danielsson, Vivian Lindberg og Hanne Funch Andersen.

Med denne udvidelse af de formelle kompetencer til at fungere som referee ved både individuelle turneringer og holdturneringer, er det vores håb, at vi fremover kan trække flere ind i de opgaver, når vi til sommer begynder at afholde flere turneringer i begge klubber.

Med en større kreds af frivillige og forældre med kendskab til turneringsspillet er det også vores håb, at vi vil kunne ruste egne spillere bedre – særligt de mindre juniorer – til at få større fortrolighed med de regler og rammer, der gælder, når de spiller kamp, og også lære dem, at de faktisk kan få hjælp i vanskelige situationer. 

Det er vigtigt for junior-tennisspillet, at børnene oplever, at klubberne prioriterer fairness i kamp og uden for banen – på den måde fastholder og udvikler vi en klubkultur båret af respekt og anerkendelse. Vi tror, at vi med dette forløb i fredags har taget endnu et skridt i retning af at arbejde mere målrettet med sådanne værdier i klubberne.