Referat bestyrelses møde den 26.5.15

 

Tilstede: Thomas H. Nyholm, Kirsten Habicht, Hanne Dalby, Nils Baastrup, Mikkel Lynge og Ismar H.

 

Afbud: Linda Vestergaard.

 

Konstituering af bestyrelsen

 

Formand: Thomas Hjort Nyholm (forretningsudvalg, HR, elite)

Næstformand: Kirsten Habicht (HR, junior)

Kasser: Hanne Dalby (Forretningsudvalg,  kommunikation, senior og motionister)

 

Nils Baastrup (Forretningsudvalg, HR, anlæg &klubhus, +55, sponsor)

Linda Vestergaard (anlæg &klubhus, senior og motionister)

Mikkel Lynge (elite, junior)

Ismar Huskic (eksterne partner: kommuner, pressen)

 

Kommunikation

Vi vil tilbyde fast kontortid: Tirsdag 16-18 (Hanne Dalby)

 

TCO har fået nyt telefonnummer: 42507020

Telefontid: Tirsdag og Torsdag 16-18, tirsdag besvarer Hanne telefonen og torsdag er det Thomas.

 

Marienlyst

Vi skal melde til Marienlyst vores banebehov for vintern 2015/16 inden 22.6.2015

Udgangspunkt laver vi de samme hold som sidste år i både Marienlyst og Sankt Knuds.

Vi stræber på at udbyde et træningshold for veteraner.

 

De økonomiske vilkår angående leje i Marienlyst bliver angiveligt først besluttet i august/september.

 

Klubudviklingsforløb:

Lorenz Sønderby vil gerne fortsætte med et klubudviklingsforløb for TCO. Vi aftaler 3 nye møder med Lorenz med fokus på udvalg og frivillighed.

 

ITF

Der afholdes ITF turnering i perioden 11.6 – 21.6. Der er stor interesse for turneringen og vi indfører derfor både pre-kvalifikation, kvalifikation og hovedrunde. Der er ingen træning i ugen 15.6 til 21.6

Pre-kvalifikation: Torsdag og fredag (11.6 & 12.6)

Kvalifikation: Lørdag & søndag  (13.6.& 14.6.)

Hovedturnering: Mandag – Søndag (15.6 – 21.6).

 

Vi søger frivillige til at stå i aftenboden Lørdag – Tirsdag (13.6 til 16.6) til at lave og sælge pasta & kødsovs.

 

Træningen:

Alle skal nu have betalt til træningen. Bestyrelsen vil i samarbejde med trænerne tage fat i  de spillere som mangler at betale træningsafgift.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste møde Mandag 29.6 kl. 19 hos Hanne, hvor vi får besøg af Lorenz Sønderby