Ekstraordinær generalforsamling i Tennis Club Odense

 

Dato : Tirsdag den 12. april 2015, kl. 19.

Sted: OB Fodbold, Atriumgården/L’easy Lounge.

 

Deltager: ca. 70 deltager. Alle fremmødt blev registreret og dem som var medlem af klubben fik udleveret en stemmeseddel.

 

Valg af dirigent:

Jens Riisager blev valgt.

 

Indkaldensen af den ekstraordinære generalforsamling:

Blev godkendt

 

Valg af referent:

Kirsten Habicht blev valgt.

 

Valg af stemmeudvalg:

Følgende blev valgt: Ebba Abildgaard, Sven Hansen og Preben?

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt ind i TCO’s bestyrelse efter kampvalg:

Thomas H. Nyholm (ikke på valg)

Kirsten Habicht (genvalgt)

Nils Baastrup (genvalgt)

Mikkel Lynge Jakobsen (ny)

Tommy Laugesen (ny)

Linda Choe Vestergaard (ny)

Vivian Lindberg (ny)

 

De nye bestyrelsesmedlemmer skal konstituere sig ved næste bestyrelsesmøde, hvor de bla. skal finde en ny formand som afløser for Ismar Huskic. Bestyrelsen skal også finde ud af hvem som er valgt for ét år og hvem som er valgt for to år.

 

Suppleanter:

  1. suppleant: Ismar Huskic
  2. suppleant: Hanne Dalby

 

Revisor:

Carsten Ustrup blev valgt (ny)

 

Revisor suppleant:

Ib Ketelsen (genvalgt)

 

Evt..

Kaj Rasmussen vil gerne høre mere om klubbens økonomi.

Den nye bestyrelse vil snarest muligt se på klubbens nuværende økonomi