Deltagere:       Thomas, Kirsten, Nils, Hanne, Ismar, Linda

Afbud:               Mikkel

 

1.      Nyt forslag til ordstyrer og referent på møderne – godkendelse af referat inden mødets afslutning

 Ordstyrer – Linda

Referat godkendes fremadrettet inden mødets afslutning

 

2.      Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 Godkendt uden bemærkninger

 

3.      Valg af aftenens referent

Thomas 

 

4.      Klubudviklingsprojektet

Kirsten og Nils fremlagde deres udbytte af nylig deltagelse på møde/kursus. Vigtige input fra andre klub-successer er udvikling af årshjul og evt. en frivillighedsansvarlig da bestyrelsen ofte har svært ved at nå det alene. Generelt mere synlighed af bestyrelsens blandt klubbens medlemmer. Evt. mere synlig træningsplan.

Den 18. nov. afholdes klubudviklingsmøde med udvikling af årshjul og andre ting – Søren Christens fra DTF deltager (klubudviklingskonsulent).

Bestyrelsesmøde den 16. nov. udskydes til 2. dec.

 

Nye tiltag og ideer i forh. til skoletennis diskuteredes. 

 

5.      Økonomi

– Klubbens anstrengte økonomi blev gennemgået og det besluttedes at iværksætte planlagte tiltag pga. følgende indtægtstab:

– Odense Kommune har frataget klubben al lokaletilskud til indendørshaller pga. Marienlyst byggeriet – ca. kr. 300.000

– Alle tidligere indtægter på egne lejede indendørsbaner – ca. kr. 200.000

– Aftaler i Marienlystcentret (tilsyn, rengøring og administration) som oprindeligt var planen TCO skulle profitere af og muliggøre vores tilstedeværelse i vintersæsonen , Marienlyst har selv taget disse.

Yderligere info i løbet af november.

 

6.      Klubbens fremtid

                             -Forskellige scenarier diskuteredes i forhold til den økonomiske situation.

                             -Yderligere info i løbet af november.