Deltagere:       Thomas, Mikkel, Linda, Kirsten, Nils, Hanne, Ismar

Afbud:               Ingen

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 OK
 
Valg af aftenens referent
 THN
 
Økonomi
 Der arbejdes videre med løsning vedr. den store omkostning Marienlyst har påført klubben.
 

Evaluering af Davis Cup arrangement.

 God feedback fra alle, godt arrangement. 100-200 medlemmer og familier med til eventet.

 

Nyt fra udvalgene

Eksisterende sponsormateriale simplificeres og salgsarbejde intensiveres.

Der arrangeres et forældremøde omkring fremtidige junior arrangementer, med henblik på udarbejdelse af en halvårsplan (Kirsten og Mikkel)

+55 gruppernes ekskursioner fungerer en smule trægt – der arbejdes på at genaktivere

 

Hjemmesiden (digital markedsføring)

 Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for benyttelse af klubbens markedsførings-/kommunikationskanaler. Hvilke typer information skal på hvilke kanaler i forhold til medlemmer og ikke-medlemmer. Mikkel er interesseret i at arbejde med det.

 

Afslutningsarrangement den 26.9

Det ødelagte telt fra stormen forsøges repareret. Fakler, bålplads mm. forsøges etableret.

 

Pris på familietennis, evaluering af priser på Sct. Knuds minitennis

 Familietennis – kr. 500

Forældre/barn tennis – kr. 500

Træningsafgifter kan betales månedsvist den kommende vintersæson som et forsøg.                        

 

                             Projektører på de bageste baner?

Kan ikke benyttes.

                            

                             Nøgle til ny træner

Nils skaffer.

 

                             Tilmelding til Sct. Knuds minitennis

Er aktiveret.

 

                             Vinter holdturneringer

Et 1. divisionshold, 1. dame

Et 2. divisionshold, 1. herre

2 Jyllands/Fynsseriehold, 2. dame og 2. herre