Vi elsker at spille tennis

Er du 10 år eller yngre, er du lige startet til tennis, eller har du allerede spillet i nogle
år, så er der flere muligheder for, at du kan deltage i sjove individuelle turneringer.

Vi er her for at hjælpe jer så i får en god start. Finder du ikke svaret på dit spm. her
på siden, så henvend dig til en af trænere, spille kammerater på holdet eller skriv til os på
kontaktTCO@gmail.com så hjælper vi dig videre.

Disse turneringer er både sjove, lærerige og udviklende. Barnets tekniske evner forbedres,
fair play udfordres mens samarbejde og andre sociale kompetencer udvikles.
Turneringer er med til at øge barnets engagement og indsats i den daglige træning

Dansk Tennis Forbund udbyder en turneringsrække for de yngste tennisspillere.

DTF’s Tennis10 er alderstilpassede turneringsrækker for spillere under 10 år.
Turneringerne er skræddersyet til, at børn kan udvikle de grundlæggende tennis- færdigheder
i en tidlig alder og derfor allerede fra 5-6 års alderen kan deltage i turneringstennis med fuldt udbytte.

Turneringerne er opdelt i røde turneringer for børn op til 8 år og orange turnerin-
ger for de 9-10 årige. Turneringerne afvikles med hver deres boldtype på tilpassede
baner. En rød turnering afvikles typisk i løbet af 2-3 timer. En orange turnering varer
normalt 4-5 timer. De indledende kampe spilles i puljer, og der afsluttes med place-
ringskampe så alle spillere får flere kampe.

Ud over DTF’s Tennis10 afholder mange klubber begynderstævner. Disse er mindre,
lokale turneringer, der er velegnet til nye og let øvede turneringsspillere. Det kan
være en god ide at deltage i et lokalt begynderstævne før du melder dig til en af
DTF’s Tennis10-turneringer.

Alle turneringer er listet i en terminsoversigt, som du finder på www.tennis.dk under
henholdsvis Sommer Tour eller Vinter Tour. I terminsoversigten er alle turneringer
angivet med aldergruppe, deltagerantal, tilmeldingsfrist og kontaktoplysninger.


Sådan tilmelder jeg mig

Tilmelding til turneringen foregår online via DTF’s onlinetilmelding. Gå ind på DTF’s
hjemmeside http://tilmelding.tennis.dk. Vejledning til tilmelding og deltagelse ligger
på www.tennis.dk under Turnering – Sommer/Vinter Tour.

Licens

DTF anbefaler, at spillere, der ønsker at deltage i Tennis10-turneringer løser
spillerlicens. Licensen søger du gennem din klub.

Licensansøgningsskema finder du på www.tennis.dk under ’Turnering’. Skemaet udfyldes med oplysninger, underskrives af klubben og sendes til DTF, hvorefter licensen oprettes. Licensopkrævninger sendes til klubben, og det er ligeledes
klubben, som står for den årlige fornyelse af licensen.

U8- og U10-grupperingslister

Alle licensspillere i henholdsvis U8 og U10 grupperes på baggrund af deres turneringsaktiviteter. Du kan følge med i, hvordan du klarer dig på www.tennis.dk.

Forberedelse til turneringsspil

Sørg for at dit barn kan tælle point og kender de grundlæggende turneringsregler.
Lad dit barn spille på det anbefalede styrke- og aldersniveau, så han/hun kan blive
fortrolig med og opleve glæden ved spillet.
For tidlig oprykning til næste niveau kan betyde, at dit barn udvikler en forkert teknik
og mister selvtillid samt interesse for spillet.
Lad resultaterne komme i anden række. Det er vigtigt, at turneringsspil ikke kun
kommer til at dreje sig om at vinde eller tabe.
Sæt i stedet fokus på dit barns: engagement, indsats, udvikling, fair play,
samarbejde og andre sociale kompetencer.