Baneinspektør

Reference:

 

Cheftræneren refererer til manageren i såvel administrative som personalemæssige forhold.

 

Ansvar:

 • Baneinspektøren har det overordnede opsyn med banerne og deres stand.

 

Funktioner:

 • udføre løbende reparationer på banens toplag, dvs udbedre huller, komme grus på, stampe, vande dagligt
 • fjerne det overskydende grus, der danner sig ved banernes side- og baglinje nettene spændes ned, når banerne er for våde til at der kan spilles på dem – banerne blokeres i banebooking hvis muligt.
 • vand på banerne fjernes såfremt der er varigt ophold i vejret og kun inden for arbejdstiden. Ved større mængder vand på banerne benyttes klubbens vandstøvsuger.
 • banerne renholdes for blade og affald generelt
 • affaldskurve og –sække tømmes og affaldscontaineren sættes på til Munkevænget på de angivne datoer fra Odense Renovation.
 • gulv i klubhus fejes dagligt
 • håndklæder i køkken og på toilettet skiftes dagligt og lægges til vask i en pose i kosteskabet
 • fylde op med toiletpapir og køkkenruller
 • melde fejl og mangler til klubbens manager
 • udfylde banerapport ved problemer med banerne

 

Optræden:

 • instruerer medlemmer og gæster i korrekt banepleje (fejning, udbedring af huller, at der ikke må spilles med løbesko)
 • udviser høflig, venlig og imødekommende adfærd over for medlemmer og gæster
 • viser medlemmer og gæster til rette
 • rapporterer til manageren ved fejl, mangler, problemer med anlæg eller udstyr eller andet der giver anledning til, at arbejdet ikke kan udføres

 

Ugentlig arbejdstid:

Mandag – fredag: kl.7.00 – 12.00 (eller efter aftale med manager)