Generalforsamling 2016

Tennis Club Odense

Tirsdag den 29. marts 2016

OB L’Easy Lounge

 

Valg af dirigent

Jens Riisager blev valgt som dirigent.

 

Referent

Kirsten Habicht blev valgt som referent

 

Bestyrelsens beretning for der forløbne år

Formand Thomas Nyholm berettede:

 

Holdturneringen:

TCO har været aktiv i forskellige hold turneringer:

Sommer: 13 hold i DTF og FTU

Vinter: 4 hold i DTF og FTU

Udvalgte resultater:

  • Junior U10 Pige vandt den fynske udendørsturnering for hold
  • Junior U12 Pige vandt den fynske udendørsturnering for hold
  • Dame Motion vandt den fynske udendørsturnering for hold
  • Damernes 1. hold vandt 1. division indendørs

 

 

Centenary Tennis Clubs (CTC)

TCO er blevet medlem af den internationale tennis sammenslutninger CTC, som er paraply gruppe af tennis klubber under ITF, som alle er over 100 år gamle.

 

I september 2016 vil TCO være vært for en international senior holdturnering under CTC.

 

ITF

Den internationale ITF turnering blev stor succes endnu en gang. Niveauet  på spillerne var højere end de andre år grundet målrettet indsats de sidste 6 år.

 

Davis CUP

Mange af vore medlemmer deltog som frivillige hjælpere til årets Davis Cup kamp mod Spanien

 

Trænerne

Vi har lige nu er god stabil trup af trænere, med cheftræneren Bill Eastburn i spidsen,  til vores elite, turneringsspillere og bredde spillere.  Vi tilbyder træning for både juniorer, seniorer, +55 spillere fra motion til internationale elite junior spillere.

 

Flere trænere har været aktive i forbindelse med skoletennis forløbet.

 

Frivillige

Klubben har mange frivillige, som hjælper i klubben, vi kan dog godt bruge flere.

 

Individuelle højde punkter

 

Cheftræner Bill Eastburn akkrediteret med højeste GPTCA niveau A certificering hvilket gør ham til Danmarks højest anerkendte træner som kun meget få i verden

 

Christoffer Holmer bliver dansk mester  i kørestols tennis for 6. gang og Nordisk Mester

 

Agnes Ditlev bronze i single og guld i double UM 2016

Sofie Uldahl guld ved FM senior

Rasmus Okkels Jensen dansk mester i beach tennis, dansk mester i volleyball for gymnasiehold + bronzemedalje til UM 2016 i double

 

 

Forlæggelse af reviderede regnskab

Formand Thomas Nyholm fremlægger regnskabet for 2015

 

Årsregnskabet er ikke tilfredsstillende – især tilbagegang i sponsorindtægter og centrale indtægter samt stigende udgifter til banerenovering og klargøring.

 

Endvidere har opførelsen af Marienlyst Tenniscenter givet TCO et årligt tab på 550.000, kr, da man efter byggeriet ikke længere får lokaletilskud og mister indtægter på baneudlejning.

 

TCO skal leje sig ind i Marienlyst Tenniscenter på samme vilkår som andre klubber selvom vi står for næsten 50% af klublejen i Marienlyst.

 

Stigning på 50% på træningskontigentet som blev vedtaget ved sidste generalforsamlingen i stedet for kontigentstigning har givet bagslag.

 

Der blev spurgt til følgende dele af budgettet:

Hvilke tilskud vi fik – hvilket Thomas redegjorde

Træner bemandingen: Kirsten  Habicht (næstformand) fortalte at vi kører med følgende Træner: spiller ratio på de forskellige hold: Elite 1 træner til 1-2 spillere; Udvalgt træning:  1 træner til 4-6 spillere ; Bredde træning 1træner til 6-8 spillere.

Hvorfor nedgang i træningsindtægter: Mulige åresager: Høje træningspriser samt skolereformen

Vi udbyder træning til alle bredden til eliten – det koster.

Bill Eastburns kontrakt med TCO

 

Regnskabet  blev godkendt.

 

 

Budget for 2016

Formand Thomas Nyholm fremlag budgettet for 2016

 

Mindre kontigentstigning for alle medlemmer.

Fald i træningsafgift for alle som træner mere end én gang.

 

Der budgetters med et underskud i 2017

 

Budgettet blev godkendt

 

Behandling af indkommende forslag

Ingen forslag

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Thomas Nyholm (valgt)

Kirsten Habicht (ikke på valg)

Hanne Dalby Nielsen (valgt)

Nils Baastrup (ikke på valg)

Behrouz Moshtaghian (valgt)

Ismar Huskic (valgt)

Thomas VM Nielsen (valgt)

 

Vi takkede Linda Vestergaard og Mikkel Lynge, som ikke ønskede genvalg, for deres indsats i bestyrelsen.

 

Valg af suppleanter

  1. suppleant: Jaris Nielson

 

Valg af revisor

Revisor Birgitte Sonsby

 

Evt.

Ketshop er ny sponsor for TCO –  alle medlemmer får 15% rabat ved køb af varer og 20% ved opstrengning af ketcher.