Forretningsudvalgsmøde 28. marts 2016
 
REFERAT:
 
Deltagere: Thomas, Kirsten, Hanne, Nils
 
1. Input til årets beretning på generalforsamlingen
Enighed om begivenheder til gennemgang i beretningen.
 
2. Årsregnskab 2015
Der redegjordes for de forskellige poster og afvigelser. Fremføres på generalforsamling en 29. marts. 2016
 
3. Budget 2016
Der redegjordes for de forskellige poster. Fremføres på generalforsamling en 29. marts. 2016
 
4. Priser
Klubbens medlemmer skal løfte i flok. Grundet bortfald af lokaletilskud til indendørshal og rådighed over egne indendørsbaner opjusteres alle kontingenter med kr. 8,33 pr. måned .
Træningsafgifter korrigeres som konsekvens af nedgang i forh. til sidste års 50% valgte stigning på generalforsamlingen hvilket har vist sig at have negativ økonomisk effekt.
 
Juniortræning:
1x ugentlig træning kr. 249/md
2x ugentlig træning kr. 399/md
 
Udvalgt træning:
1x ugentlig træning fastholdes prismæssigt på kr. 249/md
2x ugentlig træning korrigeres fra 499/md til kr. 399/md
3x ugentlig træning korrigeres fra 749/md til kr. 599/md
3x + 1x morgen ugentlig træning korrigeres fra 849/md til kr. 749/md
3x + 2x morgen ugentlig træning korrigeres fra 949/md til kr. 849/md
 
Indmeldingsgebyr kr. 200
 
5.      Godkendelse af referat
Godkendt