Bestyrelsesmøde 19. januar 2016

 

REFERAT:

 

Deltagere:       Thomas, Kirsten, Hanne, Linda, Nils

Afbud:               Mikkel, Ismar

 

 

1.      Valg af ordstyrer

Linda

 

2.      Valg af referent

Thomas

 

3.      Turneringer

International venskabsturnering gennem Centenial Club (aug-okt), der undersøges hvordan klubben kan deltage og om vore medlemmer har interesse i en sport/kultur oplevelse. Der er mulighed for både at afholde og at deltage andre steder i Europa. Typisk 3-dages arrangement.

 

Endnu intet nyt fra DTF om danske turneringer

ITF – der undersøges hvem DTF tildeler turneringen i år.

 

4.      Forberedelse af generalforsamling

Kandidater til bestyrelsen

Der forespørges blandt medlemsskaren, vi mangler 2-4 interesserede

Alle er velkomne til at melde sig hvis de har lyst til at hjælpe

Linda og Mikkel genopstiller ikke til bestyrelsen

Indkaldelse

Når årsregnskab foreligger fastlægges dato for generalforsamlingen

Dagsorden

Fastlægges når årsregnskab foreligger

Dirigent

Endnu ingen men der forespørges

Lokalebooking

Hos OB

 

5.      Årsregnskab

Under udarbejdelse, Thomas og Hanne forbereder med revisor

 

6.      Økonomi

Gennemgås når årsregnskab er klar

 

7.      Evt.

Alternative aktiviteter undersøges

Dagstakst til timetrænere på turnering 500, afregnes på dagen med forældrene

Efter vurdering af udgifterne til spillerlicenser besluttedes det, at spillerlicenser fremover betales af de pågældende medlemmer selv uden undtagelser.

 

8.      Godkendelse af referat

Godkendt