Deltagere: Thomas, Kirsten, Nils, Hanne, Ismar, Behrouz

 

Afbud: Thomas V.M. Nielsen

 

1. Valg af ordstyrer
Kirsten

 

2. Valg af referent
Thomas

 

3. Turneringer (Sommertour 2017), turneringsansvarlige ansøger om turneringer i hver eneste termin i den kommende uge.

 

4. Eksterne møder
– Dagligdagen: SIKO er inddraget i problematikken omkring tennis og økonomi i Marienlyst. Fælles møde mellem TCO, FBT, SIKO og Marienlyst har været afholdt og der er generelt rigtig god kemi mellem alle parter og der arbejdes nu i samme retning for at få den komplekse løsning til at fungere.
– Økonomi: Fælles møde afholdt mellem TCO, FBT, SIKO, Odense Kommune og Marienlyst. Ny kontaktperson fra OK tiltrådt og alle økonomiske problemer fremlagt. OK sætter sig ind i øjeblikkelig situation og indkalder til nyt møde snarest. Alle parter enige om at tilstræbe en fælles løsning som kan bære på sigt. (afbud fra Marienlyst)

 

5. Nye tiltag og ideer
– camps, der tilstræbes planlægning af både elite- og breddecamps. I øjeblikket er der stor success med de nuværende elitecamps i weekenderne.
– invitation til camp afvikling på egne baner fra eksterne trænere
– store turneringer gøres endnu større ved samarbejde med FBT (ITF, DM, UM, GPS). Forespørgsel rettes til FBT om dette.

 

6. Økonomi
– Likviditeten er stadig under pres, udgangen af 2016 endte lidt under korrigeret likviditetsbudget, ca. 5%. Udarbejdelse af endeligt årsregnskab påbegyndes sammen med Schmidt Revision.
– Oprindeligt aftalte betalingsbetingelser for indendørsbaner er fra Marienlyst’s side bortfaldet, hvilket igen udfordrer klubbens økonomi. Der er desværre ingen underskrevne aftaler, så denne problematik er til stadighed genstand for diskussion og medtages ved møderne med SIKO og Odense Kommune i den kommende tid.

 

7. Evt.
– Den generelle trænersituation drøftedes. Det bemærkedes at der både hos TCO og FBT er løbende udfordringer på området og det besluttedes at fortsætte den allerede gode dialog med FBT om et evt. fremtidigt samarbejde for at øge trænerstabiliteten i Odense.
– Det besluttedes grundet manglende træningstid, at book’e to af de billige søndagstimer ugentligt resten af sæsonen til juniorelitetræning.

 

8. Godkendelse af referat
Godkendt