Generalforsamling TCO,27/3-2018.

1. Jens Risager, valgt til dirigent. Han konstaterer, der er indkaldt til generalforsamling i tide, medlemmerne godkender ligeledes.

2. Beretning . I Holdturnering har vi deltaget med 11 hold, vi ser gerne flere. Der er opstartet træningssamarbejde med Fruens Bøge Tennisklub (FBT). Der blev sidste år godkendt underskud på 88,304kr. Vi takker for medlemslån, der vil igen blive brug for disse, 2 gange mere. Så klubben år 2020 vil være selvkørende. Marienlyst, her arbejdes på at tennisklubberne laver en forening til at drive centret. Odense Tennis Center. Med en bestyrelse af FBT, TCO, FTU og et medlem fra de øvrige klubber på Fyn. Alle klubber vil hæve kontingentet 100kr ,i år, som start kapital til den nye forening som skal drifte Odense Tennis Center. Fra medlemmerne er der ønske om flere nyheder på hjemmesiden og dialog møder med +55. hvilket bestyrelsen tager til efterretning. Beretning godkendt.

3. Regnskab. Det budgetterede underskud er vendt til overskud ca.185,000kr Spørgsmål fra forsamlingen, de vil gerne have regnskabet på hjemmesiden, det undersøges. Revisor har påtegnet, det er af stor betydning at medlemmerne låner penge til klubben, for at den kan bestå. Vi er på rette vej. Der bliver foreslået kontingent forhøjelse 200kr. Efter megen drøftelse godkendes endnu ikke underskrevet regnskab (blev færdiggjort meget sent i år). Under forudsætning af, at ekstern revisor og bestyrelse fremlægger endeligt underskrevet regnskab inden 1 mdr.

4. Budget, info. Planen skal gå i 0. Klubtøj, hvem betaler? Det har klubben, divisionsholdet har fået tøj for11000kr. Hvilket man gør i andre klubber også. Der foreslås sponsorat hertil, 5-10000kr og kontingent fri 1 år.

5. Behandling af indkomne forslag, kontingent forhøjelse 100kr i et år. Vigtigt at informere medlemmerne hvorfor. Enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse, De som ønskede fortsætte, valgt. Samt Birgitte Sonsby.

7. Suppleanter, valgt Arne Jensen

8. Valg af 1 revisor 1 suppleant. Preben Arne Petersen. Ebba Abildgaard

9. evt. Baneklargøring er gået i gang. Frivillige søges, kontakt Nils Baastrup. Eller orienter på hjemmesiden. Spørgsmål til bad, bestyrelsen, efterlyser udvalg for fondsansøgninger. Kirsten orienterede om paddel tennis. Der er ønske om slåmur.