Bestyrelsesmøde 8. April 2018

REFERAT:

Deltagere: Thomas, Kirsten, Hanne, Nils, Birgitte, Leyla
Afbud: Behrouz

1. Konstituering
Formand: Thomas Hjorth Nyholm
Næstformand: Kirsten Habicht
Kasserer: Birgitte Sonsby
Ovenstående udgør også forretningsudvalget sammen med Nils Baastrup

2. Evt.
Intet