VÆRDIER for Tennis Club Odense

Kære medlemmer

Bestyrelsen har drøftet, hvilke værdier vi gerne vil have kendetegner vores klub, og vi har vurderet at nedenstående elementer er de vigtigste at have i en tennisklub:
•Glæde
•Tolerance/rummelighed
•Ambitioner
•Redelighed
•At nyde og yde i et forsøg på at gøre elementerne mere levende har vi forsøgt kort at udtrykke, hvordan vi ser disse omsat til handling

Bestyrelsen håber, at I vil kommentere værdierne og sammen med os – være med til at efterleve dem i hverdagen.

Glæde:

Som medlem af TCO er jeg glad:
•når anlægget emmer af liv
•når jeg får en hyggelig snak med glade og tilfredse tennisvenner
•når jeg bliver taget tennismæssigt alvorligt uanset min alder og niveau

Som medlem af TCO er jeg ikke glad:
•når medlemmerne dyrker egne interesser på andres bekostninger
•når medlemmerne tager for meget for givet
•når klubben mister ungdomsspillere, fordi der ikke er plads til dem

Tolerance/rummelighed:

Vi er tolerante/rummelige når vi:
•er åbne og ærlige
•viser respekt for den enkelte

Vi er ikke tolerante/rummelige når vi:
•optræder kolde og ligeglade
•ikke forsøger at forstå hinanden

Ambitioner:

Som medlem af TCO er jeg glad, når:
•jeg får spillet tennis på det niveau der passer til mig
•klubben forsøger at blive bedre hver dag

Som medlem af TCO er jeg ikke glad, når:
•der ikke er træningstilbud eller lignende der passer til mit niveau, så jeg bremses i min udvikling
•det ikke er acceptabelt at være den bedste

Ansvarlighed og redelighed:

Der er ansvarlighed og redelighed når:
•vi er engagerede i at opbygge klubben
•vi går forrest og er det gode eksempel
•vi behandler andre, som vi selv gerne vil behandles

Vi er ikke ansvarlige/redelige når:
•vi signalerer ligegyldighed
•vi tror, at tingene kommer af sig selv

Nyde og yde:

Som medlem af TCO er jeg glad når:
•alle løfter i fælles flok
•resultatet af en fælles indsats lykkedes

Som medlem af TCO er jeg ikke glad, når:
•folk brokker sig uden, at de selv gør en indsats for at forbedre tingenes tilstand
•det at yde ikke går hånd i hånd med det at nyde