Sponsor: EnergiFyn Fynsk SupportEl – Støt din klub

fynsksupportel

Hvis du gerne vil støtte en klub eller forening på Fyn, skal du vælge FynskSupportEl. Energi Fyn giver 2 øre pr. kWh du bruger til den pågældende klub. Du bliver “sponsor”- men uden at skulle have penge op af lommen – Energi Fyn betaler!

FynskSupportEl afregnes til her-og-nu-prisen på elmarkedet, hvor spotprisen varierer time for time.

Den pris vi viser her på siden, er sidste måneds gennemsnitspris, og den justeres hver måned. Vi gør opmærksom på, at den pris der vil optræde på din faktura hvert kvartal, vil være en gennemsnitspris, beregnet på baggrund af de sidste tre måneders spotpris.