Tank hos OK og støt klubben

Hurra! Vi har fået 1.203 kr. fra OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte, nu hvor mange foreninger er presset i de her usædvanlige tider. Tak til alle jer, der har tanket – og bliv endelig ved, det kan mærkes i klubkassen.
Men det kan blive til meget mere – ...
Læs mere →

Indkaldelse til generalforsamling

Vi forsøger igen – årets generalforsamling afholdes: 

onsdag den 18. august kl. 19.00 i klubhuset 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

  • bestyrelsen foregår at vedtægterne udvides med en paragraf som tillader digital afholdelse af fremtidige generalforsamlinger

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

Vi håber meget at der er nogen af jer – vi ...

Læs mere →

Side 2 af 129 12345...»