Årets generalforsamling afholdes:
torsdag den 21. marts kl. 19.00 i klubhusetDagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer:

Standerhejsning og Tennissportens dag – 27/4

Vi har som altid brug for frivillige hjælpere begge dage – skriv meget gerne til bestyrelsen hvis du har mulighed for at give et nap med (stå for en aktivitet, bage en kage el. andet)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen