Kære medlemmer

 

Bestyrelsen har drøftet, hvilke værdier vi gerne vil have kendetegner vores klub, og vi har vurderet at nedenstående elementer er de vigtigste at have i en tennisklub:

 

 • Glæde
 • Tolerance/rummelighed
 • Ambitioner
 • Redelighed
 • At nyde og yde i et forsøg på at gøre elementerne mere levende har vi forsøgt kort at udtrykke, hvordan vi ser disse omsat til handling

 

Bestyrelsen håber, at I vil kommentere værdierne og sammen med os – være med til at efterleve dem i hverdagen.

 

 

Glæde:

 

Som medlem af TCO er jeg glad:

 

 • når anlægget emmer af liv
 • når jeg får en hyggelig snak med glade og tilfredse tennisvenner
 • når jeg bliver taget tennismæssigt alvorligt uanset min alder og niveau

 

Som medlem af TCO er jeg ikke glad:

 

 • når medlemmerne dyrker egne interesser på andres bekostninger
 • når medlemmerne tager for meget for givet
 • når klubben mister ungdomsspillere, fordi der ikke er plads til dem

 

 

Tolerance/rummelighed:

 

Vi er tolerante/rummelige når vi:

 

 • er åbne og ærlige
 • viser respekt for den enkelte

 

Vi er ikke tolerante/rummelige når vi:

 

 • optræder kolde og ligeglade
 • ikke forsøger at forstå hinanden

 

 

Ambitioner:

 

Som medlem af TCO er jeg glad, når:

 • jeg får spillet tennis på det niveau der passer til mig
 • klubben forsøger at blive bedre hver dag

 

Som medlem af TCO er jeg ikke glad, når:

 

 • der ikke er træningstilbud eller lignende der passer til mit niveau, så jeg bremses i min udvikling
 • det ikke er acceptabelt at være den bedste

 

 

Ansvarlighed og redelighed:

 

Der er ansvarlighed og redelighed når:

 

 • vi er engagerede i at opbygge klubben
 • vi går forrest og er det gode eksempel
 • vi behandler andre, som vi selv gerne vil behandles

 

Vi er ikke ansvarlige/redelige når:

 

 • vi signalerer ligegyldighed
 • vi tror, at tingene kommer af sig selv

 

 

Nyde og yde:

 

Som medlem af TCO er jeg glad når:

 

 • alle løfter i fælles flok
 • resultatet af en fælles indsats lykkedes

 

Som medlem af TCO er jeg ikke glad, når:

 

 • folk brokker sig uden, at de selv gør en indsats for at forbedre tingenes tilstand
 • det at yde ikke går hånd i hånd med det at nyde