Referat bestyrelsesmøde

Referat fra sidste bestyrelsesmøde ligger her