Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Club Odense.

Til TCO´s medlemmer
Tirsdag den 24. marts 2015 – kl. 19.00

Sted: OB Fodbold, Atriumgården / L´easy Lounge, Sdr. Boulevard172, 5000 Odense C.

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Ismar Huskic (på valg – villig til genvalg)
Thomas H. Nyholm
Birgit Navne
Birgitte ...

Læs mere →

Medlemsundersøgelse i TCO

Tennis Club Odense er en professional klub der lever fuldt ud op til de etiske regler, udarbejdet af Team Danmark og DIF og vi ser en stor værdi i at værne om de grundlæggende værdier i foreningsregi som omhandler forenings principper om forpligtende fællesskab, demokrati og frivillighed.

Tennis Club Odense har et sundt miljø, der indeholder dannelsesidealer, som udvikler børn og unge til at blive gode kammerater og lærer dem hvordan et demokratisk samfund fungerer.

Der var 98 der deltog ...

Læs mere →

Invitation til strategimøde 2015-2020

Hermed indbydes alle medlemmer til strategimøde 2015-2020:

Torsdag den  19. februar  2015  – kl. 19.00

Sted: OB Fodbold, Atriumgården / L´easy Lounge, Sdr. Boulevard 172, 5000 Odense C

Dagsorden for mødet:
1.Organisation og strategi
2.Medlemsundersøgelse
3.Gennemgang af bestyrelsens forslag til 2015 budget
4.Eventuelt

Læs mere →

Indkaldelse til Fyns Tennis Unions generalforsamling.

Hermed sendes en påmindelse om FTU generalforsamling

Tirsdag d. 17. februar kl. 19.00 i Marienlystcentret, Windelsvej 138, Od. C

Tilmelding (af hensyn til forplejning) senest tirsdag d. 10. februar på : naestformand@ftutennis.dk

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af det kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand (kun på valg i lige år)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Vedr. punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er ...

Læs mere →

Side 86 af 126 «...6070808485868788...»