Indkaldelse til årlig generalforsamling i Tennis Club Odense

Til TCO´s medlemmer.

Hermed indkaldelse til klubbens årlige generalforsamling:

Torsdag den 19. marts 2020 – kl. 19.00

Sted: L’Easy Lounge hos OB

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

På vegne af TCO´s bestyrelse:

Thomas Hjorth Nyholm
Nils Baastrup
Birgitte Sonsby
Arne Jensen
Hanne Funch Andernsen
Vivian Lindberg

  Læs mere →

Projekt klubhus

En gruppe af klubbens medlemmer er i samarbejde med bestyrelsen nu i fuld gang med at renovere klubhuset frem mod sæsonstart.
Klubhuset skal udvides, så der bliver plads til to toiletter og baderum. Der bliver samtidig skiftet tag og lavet ny terrasse. 
 
Første opgave er afsluttet, vi er igang.
Et fantastisk team fik i går gjort klar til nyt tag.
Hverken storm eller regn kunne vælte “gutterne” omkuld 🙂
 
 
Projektklubhus2020 Læs mere →

Medlemmernes forslag til generalforsamlingens dagsorden

Kære medlemmer, 

som tidligere annonceret afholdes årets generalforsamling torsdag d. 19/3 kl. 19 i OBs lokaler. 

I henhold til vedtægter for Tennis Club Odense §7, skal forslag til dagsorden sendes til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse. 

Foreløbig dagsorden for mødet er: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af ...

Læs mere →

Side 4 af 115 «...23456...»