Anmodning om faste banetimer i OTC

Kære medlemmer, 

indendørssæsonen nærmer sig og det er blevet tid til at indgive ønsker til faste banetimer i OTC. 

Dette kan ske via klubmodulet

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: kasserer@tennisclubodense.dk

Mvh bestyrelsen

Læs mere →

Husk generalforsamling på tirsdag d. 11/8 kl. 19 i klubhuset

Til TCO´s medlemmer.

Hermed genindkaldelse til klubbens årlige generalforsamling:

Tirsdag den 11. august 2020 – kl. 19.00

Sted: Generalforsamlingen afholdes i klubben. 

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag til budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Thomas Hjorth Nyholm (på valg – villig til genvalg)

Birgitte Sonsby (på valg – villig til genvalg)

Der er 2 ledige pladser i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at Annika Jarl vælges ind. 

7. Valg ...

Læs mere →

Side 3 af 123 12345...»